MERRELL

W ramach konkursu przygotowanego dla Merrell i Discovery Channel użytkownicy zgłaszali ciekawe porady survivalowe. Komisja konkursowa wybrała 3 najciekawsze porady a zadaniem naszej agencji było przygotowanie krótkich filmów wizualizujących zwycięskie porady.